Duurzame website hosting

Duurzaamheid is een trending topic en zeker niet onbelangrijk. Steeds meer mensen zien het belang van duurzaamheid in en hechten er ook meer waarde aan dan voorheen. Zo zie je steeds meer mensen die duurzamer proberen te leven. Dit kun je op vele manieren doen, eenvoudige en lastige manieren, maar dit kan ook door een duurzame website te kiezen. Een website met groene/duurzame hosting.

Wat is website hosting?

Om duurzame hosting te begrijpen is het belangrijk dat je weet wat website hosting is. Bij webhosting huur je als het ware een stukje webruimte op een server. Je huurt dan bijvoorbeeld een stukje opslag, rekenkracht of geheugen van zo’n server. Een server is een computer die diensten verleent aan andere computers, je hebt verschillende soorten servers, waaronder een webserver. Op die servers kun je websites draaiende houden.

Groene website hosting

Het hosten van een website kost enorm veel energie, zelfs zoveel dat het meer is dan één procent van het totale energieverbruik en dit percentage groeit alleen maar. Daarom zijn er steeds meer bedrijven/datacenters die zich focussen op duurzame hosting, ook wel groene hosting genoemd. Groene hosting is hosting waarbij de energie die gebruikt wordt om servers online te houden, voortkomt uit groene stroom. Zo kunnen aanbieders gebruik maken van zonne- en/of windenergie.

De valkuil

Bij het kiezen van een “groene” hosting partner is het belangrijk dat je goed oplet, want een 100% groene hosting bestaat vandaag de dag (bijna) niet. Sommige aanbieders geven dat ook onjuist aan. Kijk daarom goed naar de dingen die een aanbieder precies doet om groene hosting te waarborgen. Zo kan de aanbieder naast gebruik maken van groene energie ook nog andere dingen doen. Denk bijvoorbeeld aan speciaal beleid waar mensen gemotiveerd/beloond worden om met de fiets of het openbaar vervoer naar werk te komen. Daarnaast kan een aanbieder ook meedoen aan projecten om de CO2-uitstoot te compenseren door bijvoorbeeld het planten van bomen.